ONLINE KAYIT İÇİN TIKLAYINIZ

Bilimsel Program

BİLİMSEL PROGRAM             
25 EYLÜL 2019 ÇARŞAMBA
KURS I. GENDEN FONKSİYONA, HASTADAN HASTALIĞA  
12.45 - 13.00
Açılış
13.00 - 13.45
Fenotipten Gene: Hızlı Tanıda Yeni Nesil Dizilemeyi Nasıl Kullanıyorum? - Dr.Özlem Akgün DOĞAN
14.00 - 14.45
Varyanttan Fonksiyona: Varyantı Nasıl Transkribe Ediyorum? - Dr.Ekim TAŞKIRAN
15.00 - 15.45
Fonksiyondan Hastalığa: Hastalığı Nasıl Modelliyorum? - Dr .Beren KARAOSMANOĞLU
KURS II. DİSMORFİK BULGUDAN KLİNİK TANIYA
 
12.45 - 13.00
Dismorfik Bulguların Tanımlanması - Giriş
13.00 - 13.30
Baş ve Yüz - Dr. Banu NUR
13.30 - 14.00
Göz ve İlgili Yapılar - Dr. Hande TAYLAN ŞEKEROĞLU
14.00 - 14.30
Kulak ve Burun - Dr. Semra GÜRSOY
14.30 - 15.00
KAHVE ARASI
15.00 - 15.30
Ağız Yapıları - Dr. Esra Işık
15.30 - 16.00
Dişler - Dt. Meryem TEKÇİÇEK
16.00 - 16.30
Ekstremiteler - Dr. Pelin Özlem ŞİMŞEK KİPER
16.30 - 17.00
Disformik Bulguların Birleştirilmesi ve Yorumlanması - Dr. Eda UTİNE
26 EYLÜL 2019 PERŞEMBE
08.30 - 09.00
AÇILIŞ 
Prof. Dr. Koray Boduroğlu -
Kongre Başkanı
Prof. Dr. Derya Erçal - Çocuk Genetik Derneği Başkanı
Prof. Dr. Bülent Altun - Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Haluk Özen - Hacettepe Üniversitesi Rektörü 
09.00 - 10.00
 İSKELET DİSPLAZİLERİ VE FONKSİYONEL GENOMİK
 
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Koray Boduroğlu, Prof. Dr. Yasemin Alanay
 
Konuşmacı: Prof. Shiro Ikegawa - “Genomic Study Of Skeletal Dysplasia İn The Personal Genome Sequence Era”
10.00 - 11.00
 PROF. DR. GÖNÜL OĞUR OTURUMU
 
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Ergül Tunçbilek, Prof. Dr. Derya Erçal
 
Konuşmacı:  Prof. Dr. Ferda Özkınay - "CRISPR-CAS9 Genom Editing Tedavileri"
11.00 - 11.30
KAHVE ARASI
11.30 - 12.30
KLİNİKTE YENİ NESİL DİZİLEME
 
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Memnune Yüksel Apak, Prof. Dr. Cihangir Özkınay
 
Konuşmacılar:
Prof. Dr. Yasemin Alanay - “Klinikte Yeni Nesil Dizileme”
Dr. Öğr. Üyesi Ekim Taşkıran - “Klinikte Omik Çalışmalar: Tanıda Kolaylıklar ve Zorluklar”
12:30–13:30
ÖĞLE ARASI
13.00 - 13.30
UYDU SEMPOZYUMU / GENERA
 
Konuşmacı: Uzm. Dr. Özlem Akgün Doğan - "Vaka Örnekleri ile Yeni Nesil Dizilemenin Klinik Kullanımı "                                          
13.30 - 14.30
GENETİK TANI ve TEDAVİDE YENİLİKLER
 
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Beyhan Tüysüz, Prof. Dr. Zerrin Yılmaz Çelik
 
Konuşmacılar:
Prof. Dr. Ercan Mıhçı - “Dismorfik Çocuğa Yaklaşımda Yenilikler”
Prof. Dr. Fatih Süheyl Ezgü -“Genetik Hastalıklarda Yeni Tedaviler”
14.30 - 15.30
KARDİYOGENETİK
 
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Ferda Özkınay, Prof. Dr. Dursun Alehan
Konuşmacılar:
Doç. Dr. İlker Ertuğrul - “Ritm Bozuklukları ve Kardiyomiyopatide Klinik Yaklaşım?”
Doç. Dr. Tahir Atik - “Ritm Bozuklukları ve Kardiyomiyopatide Genetik Yaklaşım?”
   15.30 - 16.00
KAHVE ARASI
16.00 - 17.00
YENİ HASTALIKLAR ve SENDROMLAR
 
Oturum Başkanları: Doç. Dr. Beyhan Durak Aras, Doç. Dr. Banu Nur
 
Konuşmacılar:
Uzm. Dr. Esra Işık - “Biallelik TOR1A Mutasyonları Ve Ağır Artrogripozis”
Uzm. Dr. Özlem Akgün Doğan - “CDH11 Mutasyonları Ve Elsahy-Waters Sendromu”
Uzm. Dr. Nilay Güneş – “KIF11 Mutasyonu, 22q11.2 Delesyonu Ve MCLMR”
Uzm.Dr. Dilek Uludağ- ''EED, SETD2 ve HIST1H1E heterozigot mutasyonları sonucu oluşan üç yeni aşırı büyüme sendromu'' 
17.00 - 18.00 
SÖZLÜ BİLDİRİLER
 
Oturum Başkanları: Uzm. Dr. Esra Işık, Uzm. Dr. Semra Gürsoy
 27 EYLÜL CUMA
08.30 - 09.30 
ZİHİNSEL YETERSİZLİK
 
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Mehmet Alikaşifoğlu, Prof. Dr. Özlem Giray
 
Konuşmacılar:
Prof. Lucy Raymond – “ The Genetic Etiology of Intellectual Disability ”
Prof. Dr. Eda Utine - “Sendromik Olmayan Zihinsel Yetersizlikte Genetik Etiyoloji, Hacettepe Deneyimi”
09.30 - 10.30
HASSAS TIP
 
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Nursel Elçioğlu, Prof. Dr. Fatih Süheyl Ezgü
 
Konuşmacılar:
Prof. Dr. Mehmet Alikaşifoğlu - “Yaygın Hastalıklarda Hassas Tıp”
Prof. Dr. Özgür Çoğulu - “Nadir Hastalıklarda Hassas Tıp”
   10.30 - 11.00
KAHVE ARASI
11.00 - 12.00
NÖROKUTANÖZ HASTALIKLAR
 
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Tezer Kutluk, Prof. Dr. Hatice Ilgın Ruhi
 
Konuşmacılar:
Prof. Dr. Derya Erçal -“Nörokutanöz Hastalıklarda Genetik Yaklaşım”
Prof. Dr. Bilgehan Yalçın -“Nörokutanöz Hastalıklarda Kanser”
12.00 - 13.00
ÖĞLE ARASI
12.30 - 13.00
UYDU SEMPOZYUMU / CLEMENTIA-IPSEN
 
Konuşmacı: Doç. Dr. Tahir Atik - "Nadir Hastalıklar ve Yeni Tedaviler, Yeni Umutlar"
13.00 - 14.00
İSKELETİN GENETİK HASTALIKLARI
 
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Ferda Perçin, Prof. Dr. Ercan Mıhçı
 
Konuşmacılar:
Prof. Dr. Beyhan Tüysüz  -“Osteogenezis İmperfektada Tanı, Sınıflama, Genotip-Fenotip İlişkisi ve Tedavi”
Doç. Dr. Pelin Özlem Şimşek Kiper -“İskeletin Genetik Hastalıklarında Hacettepe Deneyimi”
14.00 - 15.00
NADİR HASTALIKLAR
 
Oturum Başkanları: Prof. Dr. İlhan Tezcan, Prof. Dr. Ayfer Ülgenalp
 
Konuşmacılar:
Prof. Dr. Uğur Özbek  - “Türkiye'de Nadir Hastalıklar”
Dr. Jale Şahin - “Nadir Hastalık Araştırmalarında Uluslararası İşbirlikleri ve Fon Olanakları”
Prof. Lucy Raymond-“Whole-Genome Sequencing of Rare Disease Patients in a National Healthcare System: UK Experience”
   15.00 - 15.30
KAHVE ARASI
15.30 - 16.30
DOĞMADAN ÖNCE, ÖLDÜKTEN SONRA GENETİK
 
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Eda Utine, Doç. Dr. Tahir Atik
 
Konuşmacılar:
Prof. Dr. Sevilhan Artan  -“Prenatal Tanıda Mikrodizin Uygulamaları”
Doç. Dr. Pelin Özlem Şimşek Kiper -“Moleküler Otopsi”
16.30 - 17.30
SÖZLÜ BİLDİRİLER
 
Oturum Başkanları: Doç. Dr. Esra Kılıç, Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Yılmaz
17.30 - 18.00
AKILCI İLAÇ KULLANIMI
 
Uzm. Dr. Özlem Akgün Doğan
18.00 - 18.30
KAPANIŞ
 
Etkinliğin başlamasına kalan süre:

Etkinlik Tarihi
25-27 Eylül  2019

 

Son Bildiri Gönderim Tarihi
9 Eylül 2019

 

İLETİŞİM

MOTTO Turizm
1394 Sok. Mimarsinan Mah. No:13 Kat:1/4 Alsancak/ KONAK / İZMİR
Tel :  (+90 232)  446 06 10
Fax: (+90 232)  446 07 11
e-mail:tugba
@motto.tc
www.motto.tc

Corona (Koronavirüs) ve hamilelik Dukan Diyeti Karatay Diyeti Hamilelik Belirtileri Protez Saç baş ağrısı Göbek eritme göbek eritme hareketleri Maranki hocanın bulduğu alkali diyeti bir çok insan tarafından uygulanmakta ve çok ciddi olumlu sonuçlar alınmaktadır. York testi

Çağımızın en yaygın rahatsızlıklarından bel ağrısı tedavisi için en güncel bilgilere ulaşmak için bitkisel tedavi ansiklopedimize bakın.