ONLINE KAYIT İÇİN TIKLAYINIZ

Sözel ve Poster Bildiri

SÖZEL BİLDİRİLER
26 EYLÜL PERŞEMBE SALON I
Sıra Bildiri
S-1 ÜMRANİYE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNDE 1 YILLIK RASOPATİ PANELİ VERİLERİMİZ
Yasemin Kendir Demirkol, Özlem Akgün Doğan
S-2 SCHAAF YANG SENDROMU
Ceren Alavanda, Esra Arslan Ateş, Hamza Polat, Bilgen Bilge Geçkinli, Mehmet Ali Söylemez, Ahmet İlter Güney, Pınar Ata, Ahmet Arman
S-3 GEFS+ Tip 2’den Etkilenmiş Bir Ailede SCN1A Mutasyonu ve Eksik Penetrans
Akçahan Akalın, Büşra Aydın, Gizem Ürel Demir, Ekim Zihni Taşkıran, Pelin Özlem Şimşek Kiper, Gülen Eda Utine , Mehmet Alikaşifoğlu, Koray Boduroğlu
S-4 Meester-Loeys sendromu: Marfan benzeri sendromlara yeni bir üye
Selcan ZEYBEK, Şehime Gülsün TEMEL, Banu NUR, Şebnem ÖZEMRİ SAĞ, Yasemin ALANAY, Ercan MIHÇI
S-5 Stüve-Wiedemann Sendromu Tanısı Konulan Beş Aile
Gizem Ürel Demir, Özlem Akgün Doğan, Pelin Özlem Şimşek Kiper, Gülen Eda Utine, Yasemin Alanay, Koray Boduroğlu
S-6 PSÖDOAKONDROPLAZİ: FENOTİP VE GENOTİP
Burcu Tabakcı, Huriye Nursel Elçioğlu
S-7 WAC geninde tanımlanan yeni bir varyant ve DeSanto-Shinawi Sendromu
Ecenur Tuç, Şehime Gülsün Temel, Yasemin Alanay
26 EYLÜL PERŞEMBE SALON II
S-8 NADİR BİR OLGU SUNUMU: CLOVES SENDROMU
Mustafa Tarık Alay, Bülent Uyanık, Aysel Kalaycı Yiğin, Uğur Gümüş, Ahmet Özaydın, Mehmet Seven
S-9 Primer Mitokondriyal Sitopati Tanılı Hastalarımızn Klinik ve Moleküler Genetik Özelliklerinin Değerlendirilmesi:
Melis Köse, Taha Reşit Özdemir, Esra Işık, Ayça Aykut, Asude Durmaz, Tahir Atik, Robert William Taylor, Garry Brown, Hüseyin Onay, Ferda Özkınay
S-10 CPLANE1 (C5orf42) geninde c.3545delA ve c.7400+1G>A mutasyonlu OFD TipVI kliniği olan ilk vaka.
Ayşegül Yılmaz, Ümmet Abur, Methiye Gönül Oğur
S-11 Noonan Sendromu, PTPN11 Mutasyonu Olan Olgularda Eşlik Eden Kardiyak Anomaliler
Elif Yilmaz Gulec
S-12 Üç Hasta Üzerinden Cockayne Sendromu
Abdulkerim kolkıran, Büşra Aydın, Süleyman Atar, Gizem Ürel Demir, Özlem Akgün Doğan, Ekim Taşkıran, Özlem Pelin Kiper, Eda Utine, Mehmet Alikaşifoğlu, Koray Boduroğlu
S-13 Rubinstein-Taybi Sendromu ve Fenilketonüri birlikteliği olan nadir bir olgu
Hilmi BOLAT, Durdugül AYYILDIZ EMECEN, Esra IŞIK, Tahir ATİK, Hüseyin ONAY, F. Ferda ÖZKINAY
S-14 İki Joubert sendromlu olgu
Süleyman Atar, Büşra Aydın, Ekim Taşkıran, Özlem Akgün Doğan, Pelin Özlem Şimşek Kiper, Gülen Eda Utine, Mehmet Alikaşifoğlu, Koray Boduroğlu
S-15 NADİR BİR İSKELET DİSPLAZİSİ: PİKNODİZOSTOZ TANISI ALAN İKİ KIZ KARDEŞ
Ceren Alavanda, Bilgen Bilge Geçkinli, Esra Arslan Ateş, Hamza Polat, Mehmet Ali Söylemez, Ahmet İlter Güney, Pınar Ata, Ahmet Arman
S-16 Pelizaeus-Merzbacher Hastalıklı İki Kardeş
Muserref Basdemirci
S-17 OBEZ ÇOCUKLARDA VE ADÖLESANLARDA LEPTİN(+ 19) AG, LEPTİN( 2548) GA VE LEPTİN RESEPTÖR GLN223 ARG GEN POLİMORFİZMİNİN, OBEZİTE VE METABOLİK SENDROM İLE İLİŞKİSİ
Serap bilge
S-18 Nevus Sebaseus ve Koristoma ile Başvuran Schimmelpenning Sendromunda Mozaik KRAS Mutasyonu
Sümeyra Oğuz, Akçahan Akalın, Gizem Ürel Demir, Pelin Özlem Şimşek Kiper, Sibel Ersoy Evans, Gülen Eda Utine, Mehmet Alikaşifoğlu, Koray Boduroğlu
27 EYLÜL CUMA SALON I
S-19 NÖROFİBROMATOSİS OLGULARININ KLİNİK, GENETİK ÖZELLİKLERİ VE 2 YENİ VARYANTIN TANIMLANMASI
Ceren Yılmaz, Altuğ Koç, Uluç Yiş, Ayşe Semra Hız, Özlem Giray Bozkaya, Ayfer Ülgenalp, Murat Derya Erçal
S-20 DCX HETEROZİGOT MUTASYONU İLİŞKİLİ NADİR BİR SUBKORTİKAL BAND HETEROTOPİ OLGUSU
MEHMET KOCABEY, ESRA USLUER, ALTUĞ KOÇ, CEM PAKETÇİ, ULUÇ YİŞ, ÖZLEM GİRAY BOZKAYA
S-21 22q11.2 bölgesinde distal delesyon saptanan bir olgu sunumu
Esra USLUER, Melike ATASEVEN KULALI, Kadri Murat ERDOĞAN, Tufan ÇANKAYA, Derya ERÇAL
S-22 EP300 genini içeren 22q13.2 Delesyonu: Rubinstein Taybi Sendromu, Polidaktili ve İmmunyetmezlik Birlikteliği
Naz Guleray Lafcı, Fatma Kurt Çolak
S-23 Pre-perinatal dönemde ayırıcı tanıda osteogenezis imperfekta düşünülen olgularda yeni nesil dizilemenin kesin tanıya katkısı
Leyli Şentürk Şentürk, Umut Altunoğlu, Çağrı Güleç, Güven Toksoy, Beyhan Tüysüz, Dilek Uludağ Alkaya, Seher Başaran, Recep Has, Atıl Yüksel, Hülya KAYSERİLİ, Z. Oya UYGUNER
S-24 Çok Nadir Görülen Bir Sendrom: Renpenning Sendromlu Bir Olgu
Ömer Salih Akar, Methiye Gönül Oğur
S-25 Alport Sendromlu Olgularımızın Genetik Sonuçları
Tayfun Çinleti, Ceren Yılmaz, Gizem Yıldız, Altuğ Koç, Meral Torun Bayram, Elçin Bora, Özlem Giray Bozkaya, Ayfer Ülgenalp, Derya Erçal
S-26 Guion-Almeida Tipi Mandibulofasiyal Dizostoz, Olgu Sunumu
ZEYNEP ESENER, İBRAHİM TEKEDERELİ, İSMAİL KÜRŞAT GÖKÇE, RAMAZAN ÖZDEMİR
S-27 Osteogenezis İmperfekta tanılı hastaların fenotip-genotip korelasyonu
Lamiya ALİYEVA, Ahmet KABLAN, Selcan ZEYBEK, F.Birand ARTIRAN, M.Bartu Sarısözen, Özgecan DEMİRBAŞ, Erdal EREN, Şebnem ÖZEMRİ SAĞ, Şehime G. TEMEL
27 EYLÜL CUMA SALON II
S-28 İnfantil başlangıçlı multisistem nörolojik, endokrin ve pankreatik hastalık IMNEPD) : İki olgu sunumu
Esra Ülgen Temel, E. Ferda Perçin, Mehmet Ali Ergün, Kıvılcım Gücüyener
S-29 RETİNİTİS PİGMENTOSALI OLGULARIMIZIN GENETİK SPEKTRUMU
Melike Ataseven Kulalı, Hande Özkalaycı, Altuğ Koç, Özlem Giray Bozkaya, Taylan Öztürk, Ayfer Ülgenalp, Derya Erçal
S-30 VON WİLLEBRAND HASTALIĞI’NDA VWF GENİ MUTASYON SPEKTRUMU
Esra Işık, Durdugül Ayyıldız Emecen, Ekrem Ünal, Serap Karaman, Canan Albayrak, Neslihan Karakurt, Fahri Şahin, Kaan Kavaklı, Ferda Özkınay, Tahir Atik
S-31 HEREDİTER MUTİPLE EKZOSİTOZ OLGULARINDA KLİNİK BULGULARIN ve EXT1 VE EXT2 MUTASYON SPEKTRUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ
Esra IŞIK, Durdugül AYYILDIZ EMECEN, Andaç ALSİNA, Özgür Mert BAKAN, Levent KÜÇÜK, Tahir ATİK, Feriştah Ferda ÖZKINAY
S-32 3MC Sendromlu Bir Olgu: COLEC11 Geninde Yeni Bir Mutasyon
Hande Kulak, Huri Sema Aymelek
S-33 RETİNOİK ASİT EMBRİYOPATİSİ: TERATOLOJİK DANIŞMANIN ÖNEMİ
Filiz ÖZDEMİR, Mustafa Tarık ALAY, Ahmet ÖZAYDIN, Aysel KALAYCI YİĞİN, Mehmet SEVEN
S-34 Marfan Sendromu Klinik Tanılı Olgularda Fibrilin-1 Gen Değişikliklerinin Yeni Nesil Dizi Analizi ile Araştırılması
Emine İpek CEYLAN, Esra IŞIK, Aslı ECE SOLMAZ, Tahir ATİK, Ferda ÖZKINAY, Özgür ÇOĞULU, Hüseyin ONAY
S-35 MULTİPLE EXOSTOSES SENDROMLARINDA GENOTİP-FENOTİP İLİŞKİSİ
İbrahim Akalın, Burcu Tabakçı, Kenji Kurosawa, Gen Nishimura, Wim Wuyts, Nursel Elçioğlu
S-36 PKD1 geninde yeni mutasyon saptanan polikistik böbrek hastalığı ailesi
Ravza Nur Yıldırım, Esra Usluer, Altuğ Koç, Gizem Yıldız, Elçin Bora
POSTER BİLDİRİLER
Sıra Bildiri
P-1 Bir hastada iki nadir hastalık: Fruktoz-1,6-bifosfataz eksikliği ve Konjenital Miyotoni
Mahmut Çerkez Ergören, Gülten Tuncel, Sebnem Özemri Sağ, Gamze Mocan, Şehime Gülsün Temel
P-2 Türk Popülasyonunda Birinci ve İkinci Norrie Vakaları
Zeynep Kayra Tanriverdi, Bahattin Sayınbatur, Serdar Ceylaner
P-3 Rizomelik Kondrodisplazi Punktata Tip 1: Olgu Sunumu
KÜBRA ATEŞ, ZEYNEP ESENER, İBRAHİM TEKEDERELİ
P-4 Mikrosefalik Osteodisplastik Primordiyal Cücelik Tip 2: Moyamoya Hastalığı Saptanan Erişkin Hasta
Akçahan Akalın, Büşra Aydın, Ekim Zihni Taşkıran , Pelin Özlem Şimşek Kiper, Rahşan Göçmen, Gülen Eda Utine , Mehmet Alikaşifoğlu, Koray Boduroğlu
P-5 TP63 Mutasyonu Bulunan Bir Ailede AEC Sendromu ve Eksik Penetrans
Akçahan Akalın, Sümeyra Oğuz, Pelin Özlem Şimşek Kiper , Gülen Eda Utine , Mehmet Alikaşifoğlu, Koray Boduroğlu
P-6 Konjenital ağrı duyarsızlığı ve anhidrosis: Vaka sunumu
Şule Altıner, Said Çelik
P-7 MECP2 Duplikasyon Sendromu(MDS)
Abdulkerim kolkıran, Sümeyra Oğuz, Akçahan Akalın, Gizem Ürel Demir, Pelin Özlem Şimşek Kiper, Eda Utine, Göknur Haliloğlu, Mehmet Alikaşifoğlu, Koray Boduroğlu
P-8 McKusick tipi metafizyal kondrodisplazi:olgu sunumu
Nursel Elçioğlu, Burcu Tabakcı, Jing-Yi Xue, Zheng Wang, Gen Nishimura, Shiro Ikegawa
P-9 MOZAİK 3q DUPLİKASYONU : NADİR GÖRÜLEN ÖZGÜL BİR FENOTİP
Hasibe Nesligül Işıklı, Sümeyra Oğuz, Erdem Kındış, Akçahan Akalın, Süleyman Atar, Pelin Özlem Şimşek Kiper, Gülen Eda Utine, Mehmet Alikaşifoğlu, Koray Boduroğlu
P-10 Rikets Benzeri Nadir Genetik Hastalık: Spahr tip Metafizyel Displazi
Sümeyra Oğuz, Gizem Ürel Demir, Pelin Özlem Şimşek Kiper, Gülen Eda Utine, Mehmet Alikaşifoğlu, Koray Boduroğlu
P-11 Ebeveynleri akraba olan bir olguda iki farklı otozomal resesif hastalık tanısı: Fenilketonüri ve Bardet Biedl sendromu
Özgüç Semih Şimşir, Aslı Ece Solmaz, Havva Yazıcı, Durdugül Ayyıldız Emecen, Esra Işık, Ebru Canda, Tahir Atik, Hüseyin Onay, Ferda Özkınay
P-12 2016'dan bu yana moleküler laboratuvar deneyimi: Kuzey Kıbrıs'ta çözülemeyen nadir genetik vakaların kimliklendirilmesi
Havva Çobanoğulları, Gülten Tuncel, Şehime Gülsün Temel, Munis Dündar, Gamze Mocan, Matteo Bertelli, Mahmut Çerkez Ergören
P-13 HİRSUTİZM BULGUSUYLA SEYREDEN COHEN SENDROMLU İKİ KARDEŞ OLGU SUNUMU
Uğur Gümüş, Zeynep Ocak, Ahmet Özaydın, Filiz Özdemir, Mustafa Tarık Alay, Mehmet Seven
P-14 PAX6 Genini İçermeyen 11p13 Distal Delesyonunda Aniridi
Erdem KINDIŞ, Sümeyra OĞUZ, Süleyman ATAR, Pelin Özlem ŞİMŞEK KİPER, Gülen Eda UTİNE, Mehmet ALİKAŞİFOĞLU, Koray BODUROĞLU
P-15 Trikorinofalangeal sendromlu üç olgu
Banu NUR, Ozan ÇETİN, Ercan MIHÇI
P-16 Zellweger Sendromunda Yeni Bir PEX1 Mutasyonu
Gizem Ürel Demir, Büşra Aydın, Ekim Zihni Taşkıran, Pelin Özlem Şimşek Kiper, Gülen Eda Utine, Mehmet Alikaşifoğlu, Koray Boduroğlu
P-17 Sotos Sendromunda Yeni Bir NSD1 Mutasyonu
Gizem Ürel Demir, Büşra Aydın, Özlem Akgün Doğan, Ekim Zihni Taşkıran, Pelin Özlem Şimşek Kiper, Gülen Eda Utine, Mehmet Alikaşifoğlu, Koray Boduroğlu
P-18 MOZAİK 22q11.2 MİKRODELESYON SENDROMU
MELTEM CERRAH GÜNEŞ, SEDA EREN KESKİN, OĞUZ ARSLAN, ABDÜLKADİR BABAOĞLU, DENİZ SÜNNETÇİ AKKOYUNLU, NACİ ÇİNE, HAKAN SAVLI
P-19 Williams Sendromlu Çocukların Klinik Özelliklerinin Değerlendirilmesi
Barkın Tığ, Banu Nur, Ercan Mıhçı
P-20 Zihinsel Yetersizlik ve Nötropeni Birlikteliği: Cohen Sendromu
Süleyman Atar, Büşra Aydın, Ekim Taşkıran, Özlem Akgün Doğan, Pelin Özlem Şimşek Kiper, Gülen Eda Utine, Mehmet Alikaşifoğlu, Koray Boduroğlu
P-21 KIF7 İlişkili Siliyopatiler: Zihinsel Yetersizlik ve Polidaktili ile Başvuran Bir Hasta
Süleyman Atar, Ekim Taşkıran, Pelin Özlem Şimşek Kiper, Gülen Eda Utine, Mehmet Alikaşifoğlu, Koray Boduroğlu
P-22 Hipotonik Bebekte Tüm Ekzom Dizileme ile Saptanan Nemalin Myopatisi
Abdulkerim kolkıran, Süleyman Atar, Ekim Taşkıran, Pelin Özlem Kiper, Eda Utine, Mehmet Alikaşifoğlu, Koray Boduroğlu
P-23 UBE3A Mutasyonuna Bağlı Angelman Sendromu (AS)
Abdulkerim kolkıran, Ekim Taşkıran, Pelin Özlem Kiper, Eda Utine, Mehmet Alikaşifoğlu, Koray Boduroğlu
P-24 Noonan Sendromlu Olgularımızın Klinik Bulgularının Değerlendirilmesi
Mert Coşkun, Banu Nur, Ercan Mıhçı, Tahir Atik, Ferda Özkınay
P-25 Dyggve-Melchior-Clausen sendromu: İskeletin nadir bir genetik hastalığı
Gizem Ürel Demir, Büşra Aydın, Ekim Zihni Taşkıran, Pelin Özlem Şimşek Kiper, Gülen Eda Utine, Mehmet Alikaşifoğlu, Koray Boduroğlu
P-26 Nadir Görülen Bir Olgu Sunumu: Herediter Hiperekspleksi
Ceren Damla Durmaz, Ceren Günbey
P-27 YENİ NESİL DİZİLEME İLE TANI KONAN KCNQ2 ve GABRA1 MUTASYONLU İKİ FARKLI EPİLEPSİ OLGUSU
MEHMET KOCABEY, PINAR EDEM, ALTUĞ KOÇ, ELÇİN BORA, AYŞE SEMRA HIZ, MURAT DERYA ERÇAL
P-28 TALASEMİ MAJOR OLGUSUNDA MOLEKÜLER GENETİK TANI SÜRECİ VE YENİ BİR GENOTİP TANIMLANMASI
Duygu ARICAN, Esra IŞIK, Aslı Ece SOLMAZ, Ferda ÖZKINAY, Hüseyin ONAY
P-29 Atipik Bulgularla Başvuran Noonan Sendromlu, Nadir Bir Patojenik Değişime Sahip Olgu Sunumu
Altuğ Koç, Melike Ataseven Kulalı, Funda Tüzün, Elçin Bora, Özlem Giray Bozkaya
P-30 PRENATAL İZLEMDE GENETİĞİN TANI KOYDUĞU EN NET ÖRNEKLERDEN BİRİ…TUBEROSKLEROZ
Demet Kemer, Ayfer Ülgenalp, Altuğ Koç, Erkan Çağlıyan, Handan Güleryüz, Tufan Çankaya,
P-31 RUBINSTEIN TAYBI SENDROMLU HASTA VE CREBBP GENİNDE YENİ BİR MUTASYON
Mikail Demir, Huri Sema Aymelek, Eda Çelebi Bitkin
P-32 ORAK HÜCRE ANEMİ KLİNİĞİ GÖSTEREN BİR OLGUDA NADİR BİR GENOTİP: HB O-ARAB / Codon 8/9 (+G)
Gizem KÖK, Aslı ECE SOLMAZ, Esra IŞIK, Nur AKAD SOYER, Hüseyin ONAY, Ferda ÖZKINAY
P-33 Yeni tanımlanan bir Spondiloepimetafizyel displazi tipi : EXTL3 eksikliği tipi
Akçahan Akalın, Ekim Zihni Taşkıran, Pelin Özlem Şimşek Kiper , Gülen Eda Utine , Yasemin Alanay, Mehmet Alikaşifoğlu, Koray Boduroğlu
P-34 Boy Kısalığı, Hafif Gelişimsel Gecikme ve İşitme Kaybı Bulunan Hastada Yeni Bir CUL7 Mutasyonu
Akçahan Akalın, Pelin Özlem Şimşek Kiper , Gülen Eda Utine , Koray Boduroğlu
P-35 Diskinetik serebral hareket bozukluğu ve bazal ganglion atrofisi olan 2 hastada biallelik 3 bç'lik UFM1 delesyonu: sık görülen bir varyant ve nadir görülen bir hipomyelinizan lökodistrofi, HLD14
Deniz Sünnetçi Akkoyunlu, Bülent Kara, Bilge Dursun, Naci Çine, Seda Eren Keskin, Hakan Savlı
P-36 Papillon-Lefevre Sendromu ve Juvenil Periodontit Fenotipine Yol Açan Homozigot CTSC mutasyonu
Ayşe Gürel, Akçahan Akalın, Pelin Özlem Şimşek Kiper, Gülen Eda Utine, Mehmet Alikaşifoğlu, Koray Boduroğlu,
P-37 Epilepsi Tedavisinde Kullanılan Antiepileptik İlaçların Genotoksik Etkilerinin Araştırılması
Figen CELEP EYÜPOĞLU, Ceren SÜMER, Ahmet Kağan ÖZKAYA, Selim DEMİR, Mine SERİN HEPSEN, Nezir ÖZGÜN, İbrahim TURAN, Yüksel ALİYAZICIOĞLU, Fatma Müjgan SÖNMEZ
P-38 AYNI NOKTADA BİRLEŞİK HETEROZİGOT MUTASYONU OLAN NADİR BİR TAY SACHS OLGUSU
Ferda ÖZKINAY, Esra IŞIK, Durdugül AYYILDIZ EMECEN, Havva YAZICI, Tahir ATİK
P-39 Nadir Görülen Hajdu-Cheney Sendromlu Bir Olgu Sunumu
Çağrı DOĞAN, Ümmet ABUR, Ayşegül YILMAZ, Aslıhan SANRI, Engin ALTUNDAĞ, Ömer Salih AKAR, Gönül OĞUR
P-40 COMP-İlişkili İskeletin Genetik Bir Hastalığı
Gizem Ürel Demir, Hatice Bektaş, Pelin Özlem Şimşek Kiper, Gülen Eda Utine, Mithat Haliloğlu, Koray Boduroğlu
P-41 Tüm Ekzom Sekanslama’da Saptanan Bir Bulgu Nedeniyle; Belirgin Yüz Bulgularıyla Giden Gingival Fibromatozis Kliniği ve PTPN14 Gen Mutasyon İlişkisi
Özgür Çoğulu, Özgüç Semih Şimşir, Neda Mojarrab, Asude Alpman, Ayça Aykut, Dilşah Çoğulu
P-42 Simuzar Aliyeva 1 , Burcu Tabakcı 1 , İbrahim Akalın 2 , Nursel H Elcioglu 1 1-Çocuk Genetik Hastalıkları Bilim Dalı, Marmara Üniversitesi Pendik EA Hastanesi, İstanbul. 2- Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, Medeniyet Üniversitesi Göztepe EA Hastanesi, İstanbul Hipokondroplazi: FGFR3 mutasyonlu 4 olgu sunumu
SİMUZAR ALİYEVA, BURCU TABAKÇI, İBRAHİM AKALIN, NURSEL HURİYE ELÇİOĞLU
P-43 Tanatoforik displazi Tip 1: 2 olgu sunumu
Burcu Tabakcı, Tuba Kasapbaşı Gök, Nigar Taghizade, Münevver Türkmen, Nursel H Elçioğlu
P-44 Olgu sunumu: Pallister-Killian Sendromunun Prenatal Tanısı
Seda EREN KESKİN, Buket DOĞRUOĞLU, Zeynep İLKAY, Deniz SÜNNETÇİ AKKOYUNLU, Naci ÇİNE, Hakan SAVLI, Gülseren YÜCESOY
P-45 İskeletin Nadir Bir Hastalığı: Atelosteogenesis Tip 2
Süleyman Atar, Pelin Özlem Şimşek Kiper, Gülen Eda Utine, Şafak Güçer, Koray Boduroğlu
P-46 DİSMORFİK BULGULARLA SEYREDEN NADİR BİR İMMUN YETMEZLİK VAKASI: ICF SENDROMU
Aysel Kalaycı Yiğin, Mustafa Tarık Alay, Ahmet Özaydın, Filiz Özdemir, Mehmet Seven
P-47 EKTODERMAL DİSPLAZİ TİP 4: FENOTİP-GENOTİP KORELASYONU
Güllü Gencebay, Zeynep Ocak, Mustafa Tarık Alay, Uğur Gümüş, Aysel Kalaycı Yiğin, Mehmet Seven
P-48 AVPR2 gen defektine bağlı bir nefrojenik diabetes olgusu: X’e bağlı kalıtımda fenotip değişkenliği
Esra Işık, Ayhan Keçelioğlu, Durdugül Ayyıldız Emecen, Ayça Aykut, Asude Durmaz, Tahir Atik, Ferda Özkınay

 

Etkinliğin başlamasına kalan süre:

Etkinlik Tarihi
25-27 Eylül  2019

 

Son Bildiri Gönderim Tarihi
9 Eylül 2019

 

İLETİŞİM

MOTTO Turizm
1394 Sok. Mimarsinan Mah. No:13 Kat:1/4 Alsancak/ KONAK / İZMİR
Tel :  (+90 232)  446 06 10
Fax: (+90 232)  446 07 11
e-mail:tugba
@motto.tc
www.motto.tc

Corona (Koronavirüs) ve hamilelik Dukan Diyeti Karatay Diyeti Hamilelik Belirtileri Protez Saç baş ağrısı Göbek eritme göbek eritme hareketleri Maranki hocanın bulduğu alkali diyeti bir çok insan tarafından uygulanmakta ve çok ciddi olumlu sonuçlar alınmaktadır. York testi

Çağımızın en yaygın rahatsızlıklarından bel ağrısı tedavisi için en güncel bilgilere ulaşmak için bitkisel tedavi ansiklopedimize bakın.